Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

рішення 28 сесії 6 скликання Козятинської міської ради від 27.06.2013р. № 879-VІ „ Про затвердження порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Козятина”.

Виконавець заходів з відстеження – управління містобудування та архітектури Козятинської міської ради.

Цілі прийняття акта:

- приведення відносин Положення про порядок залучення і використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Козятина у відповідність до ст.40 (Пайова участь в розвитку інфраструктури населеного пункту) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», інших законодавчих і нормативно-правових актів;
- забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Козятина для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території міста.

Строк виконання заходів з відстеження – місяць вересень

Тип відстеження – повторне.

Метод одержання результатів відстеження – аналіз статистичних даних, інформація управління містобудування та архітектури, фінансово-економічного управління.

Аналіз отриманих значень показників результативності:

за інформацією управління містобудування та архітектури договори про пайову участь, що передбачені містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки, відповідно до порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Козятина не укладались.
за інформацією фінансово-економічного управління надходжень до бюджету розвитку міста Козятина коштів пайової участі у розвитку інфраструктури протягом 2012-2013 років та минулий період 2014 року не було.

Висновки та рекомендації:

Станом на сьогоднішні день не відбувається наповнення міського бюджету від надходжень коштів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Козятина.
Даний регуляторний акт є постійно діючим та необхідним, так як відповідно до нього має відбуватись наповнення бюджету міста.

Міський голова О. Гвелесіані

9 вересня 2014 року

Виконав:Г.Акопов, 2-39-60