Звіт про періодичне відстеження результативності рішення 3 сесії 5 скликання Козятинської міської ради

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення 3 сесії 5 скликання Козятинської міської ради

Звіт про періодичне відстеження результативності
рішення 3 сесії 5 скликання Козятинської міської ради “Про затвердження «Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Козятина та нарахування орендної плати»” від 30.06.2006 р. № 123-V

Назва документу: рішення 3 сесії 5 скликання Козятинської міської ради “Про затвердження «Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Козятина та нарахування орендної плати ”

Статус документу: рішення сесії міської ради

Номер документу: 123 – V
Дата прийняття: 30.06.2006 р.
Мета регулювання: впорядкування питань, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна; надходження до міського бюджету

Мета дослідження: регулювання економічно-правових відносин між міською радою та фізичними і юридичними особами незалежно від форм власності, що виникають у процесі проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна, що належать до комунальної власності міста;

- створення умов для раціонального планування і використання грошових потоків як для підприємців, так і для органу місцевого самоврядування, що стимулює на конкурентних засадах ефективно використовувати нежитлові будівлі ( споруди, приміщення) та активізувати підприємницьку діяльність;

- встановлення чіткого порядку проведення конкурсу на право укладання договорів оренди майна, що перебуває в комунальній власності міста.

Підстава для дослідження: підставою для періодичного дослідження є дотримання вимог чинного законодавства України, а саме: ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 19 веренсня 2003 року №1160-ІV, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”. Відстеження результативності зазначеного Положення здійснювалося на протязі трьох років і є періодичним.

Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі.

Методологія дослідження
Статус дослідження: Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акту.
Метод дослідження: кількість укладених договорів на нежитлові приміщення;

- обсяги надходження коштів від орендної плати;

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність:
Балансоутримувачами комунального майна міста є: виконавчий комітет міської ради, міські комунальні підприємства, управління освіти та спорту.

За період відстеження регуляторного акту надання в оренду нежитлових приміщень комунального майна територіальної громади міста здійснювалось виключно на конкурсних засадах згідно Закону України « Про Державний оренду державного та комунального майна».

На протязі звітного періоду скарг у міськвиконком від СПД не поступало.

На даний час балансоутримувачами укладено 24 договори на оренду нежитлових приміщень.

Механізм нарахування орендної плати ефективно застосовується при оформленні договорів оренди комунального майна, у тому числі при нарахуванні орендної плати за об’єкти, право оренди на які розглянуто на конкурсних засадах.

Протягом повторного відстеження регуляторного акта, простежується динаміка збільшення надходжень коштів від орендної плати, які спрямовуються до міського бюджету та до інших комунальних підприємств, закладів, установ на їх власне утримання, а також на збереження майна, що не перебуває в орендному користуванні, але разом з тим, прослідковується тенденція надання в оренду приміщень комунальної власності бюджетним установам, організаціям, розмір орендної плати яких становить 1 грн. на рік.,
Надходження від оренди майна, що належить до комунальної власності міста
2011 рік – 163 021 грн.
2012 рік – 164 284 грн.
2013 рік – 99 800 грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Дія регуляторного акта чітко визначила механізм впорядкування процесу проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна, що перебуває у комунальній власності міста з чітко регламентованими процедурами інформування підприємців про наявні можливості отримання в оренду комунальних приміщень і будівель, а також умов покращення стану збереження та цільового використання об’єктів комунальної власності міста.

Головним чинником результативності цього регуляторного акта є прозоре визначення механізму проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна, що перебуває у комунальній власності міста, збільшення обсягів надходжень, виконання орендарями договірних зобов’язань щодо ефективного, цільового використання об’єктів комунальної власності, збереження та відновлення їх експлуатаційного стану.

Начальник відділу майнових ресурсів М. Софіюк