Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Рішення сесії Козятинської міської ради «Про порядок часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами банківських установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестпроектів » від 27.10.2006 р. № 292

Виконавець заходів з відстеження – відділ економіки фінансово-економічного управління..

Цілі прийняття акта: Стимулювання реалізації інвестиційних проектів суб’єктами малого та середнього підприємництва у пріоритетних для міста напрямках
Строк виконання заходів з відстеження – 3 дні (11.10.- 14.10.2013)

Тип відстеження – періодичне

Метод одержання результатів відстеження – аналіз статистичних даних, інфор-мація про СПД , які отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету за умови затвердження видатків на зазначені цілі

Аналіз отриманих значень показників результативності:

за інформацією фінансово-економічного управління за період з жовтня 2010 р. по жовтень 2013р. не було часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кре-дитами банківських установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємниц-тва для реалізації інвестпроектів у зв’язку з відсутністю достатніх коштів в бюджеті міста.

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного рішення є важливим для розвитку підприємництва. Міській раді необ-хідно визначити в майбутніх періодах в міському бюджеті відповідні кошти.

Начальник відділу економіки ФЕУ О.Малащук

15 жовтня 2013 року