Про затвердження Порядку встановлення домофонів (дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних житлових будинків

Про затвердження Порядку встановлення домофонів (дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних житлових будинків

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2014 р. № 4

Про затвердження Порядку встановлення
домофонів (дверей з домофонами)
в під’їздах багатоквартирних житлових
будинків м. Козятин

З метою врегулювання на території м. Козятин послуг по встановленню та обслуговуванню домофонів (дверей з домофоном) у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності, які знаходяться на балансі КП «Відродження», ЖБК, ОСББ та забезпечення ефективного управління житловим фондом, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок встановлення домофонів (дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Козятин (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства Марченко К. В.

Міський голова О.Гвелесіані

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 30.01.2014р. № 4

ПОРЯДОК
встановлення домофонів (дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних
житлових будинків м. Козятина

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей порядок розроблено відповідно до Конституції України, Житлового кодексу, Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою врегулювання встановлення та обслуговування домофонів (дверей з домофонами) у багатоквартирних житлових будинках комунальної форми власності, ЖБК, ОСББ, дотримання діючого законодавства в частині недопущення обмеження громадян у праві користування жилим приміщенням
1.2. Терміни, які використовуються в даному Порядку мають наступне значення:
– власник (власники) приватизованої квартири багатоквартирного будинку – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання квартирою будинку, зареєстроване у встановленому законом порядку;
– власник (власники) неприватизованої квартири багатоквартирного будинку – територіальна громада міста;
– балансоутримувач будинку – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;
– уповноважений представник власників приватизованої та неприватизованої квартири – фізична, або юридична особа, яка на зборах представляє інтереси, відповідно, власників приватизованої та неприватизованої квартири. Співвласники квартир можуть мати лише по одному представнику від однієї квартири.

ІІ. УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОМОФОНУ (ДВЕРЕЙ З ДОМОФОНОМ)

2.1. Ініціатором встановлення в під’їзді будинку домофону (дверей з домофоном) можуть виступати: – власник (власники) приватизованих та неприватизованих квартир багатоквартирного будинку;

2.2. Для встановлення домофону (дверей з домофоном) його ініціатор організовує збори власників приватизованих та неприватизованих квартир під’їзду. Повідомлення про збори здійснюється шляхом розклеювання оголошень у під’їзді за 7 днів до дати їх проведення. На зборах обов’язково повинен бути присутнім уповноважений представник балансоутримувача будинку (якщо останній не виступає ініціатором).
2.3. Збори оголошуються відкритими, якщо на них присутні більше 50 % уповноважених представників власників приватизованих та неприватизованих квартир під’їзду. Веде збори ініціатор.
2.4. На зборах ініціатор доводить інформацію до їх учасників про переваги та умови встановлення домофону (дверей з домофоном).
2.5. За підсумками зборів складається Протокол (додаток 1) про згоду власників приватизованих та неприватизованих квартир встановити в своєму під’їзді домофон (двері з домофоном), якщо уповноважені представники власників приватизованих та неприватизованих квартир приймають рішення простою більшістю голосів про бажання його (їх) встановити. Якщо голосують проти встановлення – виноситься ухвала про відмову від встановлення.
2.6. Протокол є підставою для збору ініціатором підписів уповноважених представників власників приватизованих та неприватизованих квартир про бажання встановити у своєму під’їзді домофону (дверей з домофоном) із зазначенням: ПІБ уповноваженого представника власника, його паспортних даних і підпису, а також фінансових умов встановлення домофону (дверей з домофоном).( додаток 2)
2.7. Вибір суб’єкта господарювання, який виконуватиме роботи зі встановлення домофону (дверей з домофоном) приймається більшістю голосів уповноважених представників власників приватизованих та неприватизованих квартир під’їзду.
2.8. Домофон (двері з домофоном) можуть бути встановлені виключно в разі згоди (підпису) не менше 100% власників чи їх уповноважених представників.
2.9. Після збору підписів всіх уповноважених представників власників приватизованих та неприватизованих квартир, укладається договір між суб’єктом господарювання, визначеним згідно п. 2.7 даного Порядку, та кожним уповноваженим представником власників приватизованих та неприватизованих квартир згідно списку та підписів. Суб’єкт господарювання повинен мати відповідну ліцензію на право встановлення домофонів (дверей з домофонами).
2.10. Істотними умовами договору повинно бути:
- технічні характеристики домофону (дверей з домофоном);
- вартість встановлення домофону;
- термін надання послуг;
- гарантійні зобов’язання щодо якості наданих послуг та роботи приладів;
2.11. Суб’єкт господарювання встановлює домофон (двері з домофоном), відповідно до проектної документації, виготовленої організацією, що має відповідну ліцензію. Проект обов’язково має бути погоджений балансоутримувачем.
2.12. Суб’єкт господарювання виконує роботи відповідно до проекту та здає їх згідно акту уповноваженому представнику власників приватизованих та неприватизованих квартир.
2.13. Суб’єкт господарювання, який встановлює домофон, зобов’язаний:
– забезпечити ключами всіх власників приватизованих та неприватизованих квартир під’їзду у кількості зареєстрованих осіб у квартирі;
– забезпечити ключами від вхідних дверей балансоутримувача будинку, всі аварійні служби, органи міліції та швидкої медичної допомоги
ІІІ. УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМОФОНУ (ДВЕРЕЙ З ДОМОФОНОМ)
3.1. Договір на сервісне обслуговування домофонної системи укладається індивідуально кожним власником приватизованої та неприватизованої квартири з суб’єктом господарювання, визначеним на її обслуговування.

IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Особи, винні у порушені цього Порядку несуть відповідальність згідно чинного законодавства, що регулює відносини користування багатоквартирними житловими будинками.
4.2. Суб’єкти господарювання, які встановили домофони (двері з домофонами) у житлових будинках до прийняття даного Порядку зобов’язані у місячний термін привести у відповідність всі необхідні документи до норм цього Порядку
4.2. Контроль за дотриманням даного Порядку покладається на балансоутримувачів багатоквартирних будинків м. Козятин.
Керуючий справами виконкому П. Ясний