Про затвердження Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг у місті Козятині

Про затвердження Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг у місті Козятині

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

06 грудня 2013 р. № 959-VІ 31 сесія 6 скликання

Про затвердження Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг у місті Козятині

Керуючись п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог ст. 12 Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміні -стративних послуг, на виконання рішення 27 сесії 6 скликання № 816-VІ “Про створення центру надання адміністративних послуг ” від 17.05.2013 року міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг у місті
Козятині» (додаток 2).
2. Затвердити Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг у місті Козя-тині (додаток 1).
3.Затвердити звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту (додаток 3).
4. Керівництво та відповідальність за організацію роботи відділу Центр надання адміні-стративних послуг у місті Козятині покласти на начальника відділу Центр надання адмі-ністративних послуг у місті Козятині.
5. Встановити, що Регламент Центру, переліки адміністративних, неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, які надаються через ЦНАП затверджуються рішенням виконавчого комітету Козятинської міської ради за погодженням з начальником відділу Центр надання адміністративних послуг у місті Козятині.

6. Відділу з питань внутрішньої політики міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті міської ради в розділах «Регуляторна політика» та «Адміністративні послуги».
7. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Ломачука О.І.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки та контролю за ді-яльністю виконавчих органів ради (Р.Юр-Кирилюк) .

Міський голова О.Гвелесіані