Про підготовку проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2014 рік

Про підготовку проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2014 рік

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29 листопада 2013 року № 402

Про підготовку проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2014 рік та затвердження плану-графіка здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2014 рік

З метою забезпечення виконання повноважень виконавчого комітету та міського голови у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 19.09. 2003 р. №1160- IV, враховуючи пропозиції розробників регуляторних актів, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити План підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2014 рік згідно додатку 1.

2. Затвердити План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2014 рік згідно додатку 2.

3. Розробникам регуляторних актів керуватись Методиками проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів, затвердженими постановою КМУ від 11.03.2004 р. № 308. Проекти регуляторних актів разом із відповідним аналізом регулятор-ного впливу, а також зміни до них оприлюднювати у строки, визначені ст. 9 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом опублі-кування в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному сайті міської ради. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, фінансувати за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

4. Розробникам регуляторних актів складені звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщувати на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та у паперовому вигляді подавати до відділу економіки фінансово-економічного управління не пізніш як у п’ятиденний термін з дня опублікування із зазначенням дати та місця оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову ГВЕЛЕСІАНІ О.Г. відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова О. Гвелесіані