Козятинська міська рада повідомляє про розробку проекту регуляторного акту.

Козятинська міська рада повідомляє про розробку проекту регуляторного акту.

Проект регуляторного акту «Про затвердження Порядку встановлення домофонів (дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Козятин» розроблений відповідно до Конституції України, Житлового кодексу, Цивільного кодексу України.
Інформація про спосіб оприлюднення проекту вказаного регуляторного акта:
Проект рішення виконкому міської ради «Про затвердження Порядку встановлення домофонів (дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Козятин» та відповідний аналіз регуляторного впливу публікується на офіційному сайті міської ради.
Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб:
Зауваження та пропозиції щодо проекту даного регуляторного акту приймаються від фізичних та юридичних осіб у письмовому вигляді упродовж 1 місяця, з дати оприлюднення повідолення в газеті «Козятин залізничний» та на офіційному сайті міської ради за адресою: м. Козятин, вул. Грушевського, 23, управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради, або на електронну адресу управління: jkgkazatin@gmail.com
Розробник проекту регуляторного акту: управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради. Додаткова інформація за тел. 2-22-41, 2-01-81.

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконкому Козятинської міської ради

«Про затвердження Порядку встановлення домофонів
(дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Козятин ».

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проект даного рішення розроблено відповідно до повноважень, наданих виконкому міської ради, та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проблема, на розв’язання якої спрямовано прийняття даного регуляторного акту, полягає в забезпеченні ефективного управління житловим фондом та конституційних прав громадян міста щодо вільного доступу до свого житла.

2.Визначення цілей державного регулювання.
Прийняття регуляторного акта є забезпечення вирішення питання щодо врегулювання встановлення та обслуговування у багатоквартирних житлових будинках міста домофонів (дверей з домофонами) та здійснення прозорих дiй такого врегулювання.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

1. Залишити існуючий стан речей - не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки: утворення пошкоджень, що можуть бути нанесені майну при виконанні робіт та експлуатації відповідного обладнання.
2. Оскільки є можливість покращення існуючого стану, то доцільним і єдиним прийнятним на цей час шляхом є врегулювання інтересів суб’єкту господарювання та населення міста: упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів погодження.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття даного рiшення виконавчим комітетом не потребує додаткових матерiальних та iнших витрат.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта залежатимуть від якості встановлення та обслуговування домофонів (дверей з домофонами).
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
- прозорість виконання, чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких впливає регулювання;
- простота виконання вимог, встановлених актом.
Зазначений регуляторний акт є можливим для впровадження, оскільки немає видимих бар’єрів для здійснення та виконання вимог акта органами самоврядування та фізичними, юридичними особами.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
Задоволення інтересів суб’єкту господарювання та населення міста: упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів погодження - недопущення руйнування елементів будинків житлового фонду м. Козятин та суттєве підвищення безпеки квартир житлових багатоквартирних будинків міста.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Строк дiї запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковий. У разi потреби вноситимуться змiни до нього за пiдсумками аналiзу вiдстеження його результативностi.
При виникненнi змiн у чинному законодавствi, якi можуть вплинути на дiю запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись вiдповiднi коригування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
- кiлькiсть юридичних та фiзичних осiб, які беруть участь у встановленні та обслуговуванні домофонів (дверей з домофонами) у багатоквартирних житлових будинках міста;
- очiкуваний соцiальний ефект вiд встановлення та обслуговування домофонів (дверей з домофонами) у багатоквартирних житлових будинках міста.
- збереження елементів будинків житлового фонду м. Козятин.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Основними заходами, які будуть спрямовані на відстеження результативності регуляторного акта:
- аналіз інформації про кількість наданих погоджень на встановлення та обслуговування домофонів (дверей з домофонами) в м. Козятин.
Для відстеження результативності регуляторного акту планується здійснювати періодичне відстеження один раз на три роки, якщо не буде прийнято відповідного акту на законодавчому рівні.

Заступник міського голови –
начальник управління житлово -
комунального господарства К. Марченко

Іванюк Г. П.
2-01-81