Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому Козятинської міської ради "Про тарифи на перевезення пасажирів"

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому Козятинської міської ради "Про тарифи на перевезення пасажирів"

проекту рішення виконкому Козятинської міської ради «Про тарифи на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Козятин» .
1. Опис проблеми
На даний час в місті діє рішення виконкому Козятинської міської ради від 29.05.2014 року № 120 «Про погодження тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Козятин», яким встановлено тариф на перевезення пасажирів у міському автотранспорті – автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі в місті Козятин у розмірі 2,50грн.
З моменту введення діючого тарифу по теперішній час неодноразово змінювались в бік зростання основні складові собівартості зазначених послуг, а саме: мінімальна заробітна плата зросла за період з 01.01.2011 року до 01.12. 2013 року відповідно з 941 грн. до 1218 грн. тобто в 1,29 рази. Бензин А-80 подорожчав з 7,90 грн. до 15,69 грн. за 1 літр, або в 2 раза. Крім того, за цей період суттєво зросла вартість усіх запчастин та автошин.
Виручка від перевезень пасажирів перестала покривати витрати перевізника на їх здійснення.
Постало питання або припинити здійснення перевезень автобусами, які працюють за тарифом 2,50 грн., або переглянути вартість проїзду у спосіб, дозволений існуючим законодавством.
Основною мотивацією підвищення тарифів на проїзд у міському пасажирському автотранспорті є погіршення фінансового стану та розрахунки про нерентабельність перевезень приватними підприємцями, які працюють на маршрутах загального користування.
Відповідно до ст.. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовольняти підприємницький інтерес. На сьогодні в практиці підприємницької діяльності авто перевізників існує значний дисбаланс між цим попитом і обсягом витрат, що викликає нерентабельність перевезень.
Постійне зростання цін на паливо, запчастини та технічне обслуговування, зростання розміру мінімальної заробітної плати та відповідно відрахувань на неї своєчасно не враховуються при визначенні тарифів. Крім того, авто перевізники, які працюють в режимі маршрутного таксі, взяли на себе в добровільному порядку перевезення пільгових категорій (20 % від числа посадочних місць за один рейс), покриття витрат від перевезень пільгових категорій громадян з Державного бюджету субвенції своєчасно і в повному обсязі не надходять. Так, при річній запланованій субвенції в 2013 році в сумі 161,2 тис. грн., фактично надано послуг на суму 150,4 тис.грн. відшкодовано лише 139,6 тис. грн.., заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 10,8 тис. грн.
Така ситуація призводить до збитків, відсутності обігових коштів у перевізників, зростання соціальної напруги серед перевізників та може негативно вплинути на організацію надійної та безпечної роботи пасажирського автомобільного транспорту.
2. Визначення цілей державного регулювання.

Зміна розміру тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в м. Козятин, який працює в режимі маршрутного таксі від 2,50 грн. до 3,00 грн. за 1 поїздку дозволить покращити матеріально-технічну базу авто перевізників, покращити рентабельність пасажирських перевезень на автобусах, що працюють в звичайному та режимі маршрутного таксі, що сприятиме створенню сталих та безпечних умов роботи автомобільного транспорту загального користування в місті.

3. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми.

Механізми: регулювання тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – автобусі в м. Козятин, які працюють в режимі маршрутного таксі, здійснюється шляхом перегляду діючого фіксованого тарифу та упередить збитковість даного виду діяльності.
Заходи: запровадження механізму контролю за дотримання умов надання послуг перевізниками по перевезенню пасажирів автотранспортом, якісного перевезення пільгових категорій населення шляхом проведення щоквартального моніторингу розміру собівартості перевезення 1 (одного) пасажира та обсягів наданих послуг, а також вивчення пасажиропотоку.

4.Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту.

1. Дія вільного ціноутворення. В цьому випадку суб'єктами господарської діяльності можуть бути необґрунтовано збільшені витрати, а як наслідок цього - альтернатива запропонованому проекту регуляторного акту: збереження діючого рівня тарифу на перевезення пасажирів. Однак це призведе до:
- невідповідності існуючого тарифу фактичним витратам перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів, пов'язаних з різким коливанням цін на пальне, запчастини, що викликає фінансову нестабільність перевізника, негативно впливає на організацію надійної та безпечної роботи пасажирського транспорту;
- тарифи на послуги, які регулюються цим рішенням.
Крім цього тарифи повинні бути регульовані. У відповідності до повноважень – це може бути реалізовано прийняттям рішення виконкому.
2. Часткове відшкодування витрат через дотації. Не використано, в зв'язку з недостатністю бюджетних коштів, можливих затримок надходжень, погіршення якості послуг та фінансового стану СПД – перевізників.

В період підготовки нового рівня тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті – автобусі (які працюють в режимі маршрутного таксі) інші варіанти щодо його зміни не пропонувались. Оскільки діючий тариф на перевезення пасажирів в розмірі 2,50 грн. за 1 (одну) їздку, затверджений рішенням виконкому міської ради від 29.05.2014 року №120 в дійсний час призвів до невідповідності фактичним витратам перевізників, а діюче законодавство не дозволяє врегулювання тарифів іншим шляхом, тому пропонується прийняття даного проекту рішення виконкому.
Враховуючи рішення виконкому Козятинської міської ради від 29.05.2014 року № 120 «Про погодження тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Козятин»- пропонується затвердити тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті – автобусі (які працюють в звичайному та режимі маршрутного таксі) в розмірі 3,00 грн. за 1 поїздку.

5. Аналіз вигод та витрат.

5.1. Визначення сфер впливу.

Сфери впливу Види впливу Інтереси внутрішніх груп
Орган місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади Реалізація державної політики ціноутворення на ринку міських пасажирських перевезень Органи місцевої виконавчої влади
Суб'єкти підприємницької діяльності Відповідність рівня тарифу економічно обґрунтованим витратам Подолання збитковості даного виду діяльності
Громадяни Покращення якості перевезень, гарантоване і ефективне задоволення потреб в безпечному і якісному перевезенні пасажирів, застосування на міських перевезеннях сучасних транспортних засобів. Забезпечення безперебійного та якісного надання послуг при перевезенні всіх категорій населення.

5.2. Вигоди і витрати

№ з/п Вигоди Витрати
Сфера інтересів органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади
1. Зменшення суми на покриття збитків авто підприємству, що здійснює перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті – автобусі (який працює у звичайному та режимі маршрутного таксі) від перевезень пільгових категорій населення при введенні нового тарифу в порівнянні з діючим Адміністрування регуляторного акту.
2. Збільшення податкових надходжень до бюджету.
3. Дотримання державної дисципліни цін та умов перевезення (за рахунок застосування економічних та фінансових санкцій контролюючими органами в разі порушення вимог регуляторного акту) Контроль за виконанням вимог регуляторного акту.
Сфера інтересів суб'єктів господарської діяльності – авто перевізників міста
1. Відшкодування через тарифи повної вартості послуг з перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі та режимі маршрутного таксі в м. Козятині. Впровадження даного рішення не потребує додаткових бюджетних коштів.
2. Забезпечення прибуткової діяльності авто перевізників. Впровадження даного рішення не потребує додаткових бюджетних коштів.
3. Сприяння оновленню автотранспортних засобів. Впровадження даного рішення не потребує додаткових бюджетних коштів.
4. Можливість довготермінового прогнозування діяльності автоперевізників. Впровадження даного рішення не потребує додаткових бюджетних коштів.
Сфера інтересів населення
1. Затвердження економічно обґрунтованих тарифів з перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному та режимі маршрутного таксі в м. Козятині Можливе збільшення витрат, пов'язане із зростанням вартості квитка на проїзд при зростанні собівартості.
2. Гарантоване задоволення потреб у своєчасному, повному і якісному перевезенні населення.

6. Прогноз впливу

Основною метою прийняття регуляторного акта є забезпечення беззбиткової діяльності надавачу послуг при одночасному недопущенню різкого безпідставного зростання тарифів.

7. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків.
Проектний рівень тарифу для затвердження забезпечить надавачу послуг повне відшкодування фактичних витрат, а також мінімальний рівень прибутковості і відповідно фінансову самодостатність.
Показниками результатів запровадження регуляторного акту слід вважати:
1. Обсяг реалізації пасажирських послуг від автоперевезень;

2. Фінансовий результат від даного виду діяльності автопере- візника.
Оцінка ефективності дії цього регуляторного акту за визначеними вище показниками буде здійснено шляхом проведення відповідного аналізу протягом року з моменту його запровадження.

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта
та переліку заходів, спрямованих на відстеження
ефективності дії регуляторного акта.

Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності дії цього акту.
Для відстеження ефективності дії регуляторного акту необхідно провести наступні дослідження:
проведення щоквартального моніторингу розміру собівартості перевезення одного пасажира та обсягів наданих послуг, а також вивчення пасажиропотоку.

9. Індикатори ефективності нормативно-правового акту.

Цільові групи: базове відстеження результативності акту проведено на етапі його підготовки.
Повторне відстеження результативності данного рішення буде здійснено через рік після набрання ним чинності (відповідно до ст. 10 закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
.

10. Індикатори ефективності.

1. Собівартість перевезень

2. Обсяг реалізації послуг по перевезенню пасажирів у міському сполученні ( 2014 рік у порівнянні з 2013 роком).

3. Кількість скарг від громадян щодо якісного та безперебійного автотранспортного сполучення автобусами, що працюють у звичайному та режимі маршрутного таксі в місті Козятині.

4. Транспортна робота одиниці рухомого складу.

Заступник міського голови
Начальник управління житлово-
комунального господарства К.Марченко