Відділ у справах преси та інформації

Відділ у справах преси та інформації
Опис:

Адреса: 22100; м. Козятин, Вінницька обл.,
вул. Героїв Майдану, 24
тел. 8 (04342) 2-01-04
e-mail: politika@komr.gov.ua

Начальник відділу:
Росінська Наталія Сергіївна
Головний спеціаліст відділу:
Луков Тарас Олександрович
Положення про відділ: 

Основними завданнями відділу є:

1. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в місті.
2. Сприяння виконавчим органам міської ради у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями та засобами масової організації.
3. Контроль за виконанням рішень сесій міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, розпорядчих документів органів державної влади.
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики.
5. Організація роботи із запитами громадян щодо доступу до публічної інформації, контроль за своєчасним розглядом запитів громадян працівниками міської ради, її виконавчих органів.
6. Висвітлення роботи міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.

Відповідно до визначених завдань, відділ:

1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у місті.
2. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в місті.
3. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.
4. Подає міському голові інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.
5. Розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію міського голови, виконавчих органів з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями по питаннях соціально-економічного, політичного та духовного життя міста.
6. Організовує роботу із запитами громадян щодо доступу до публічної інформації, контролює своєчасне надання інформацій на запити працівниками міської ради, її виконавчих органів.
7. Здійснює висвітлення роботи міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.
8. Здійснює підготовку проектів рішень сесій міської ради, розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
9. Готує матеріали до розгляду міською радою, виконавчим комітетом про хід виконання прийнятих рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу.
10. Надає методичну і практичну допомогу депутатам, постійним і тимчасовим депутатським комісіям.
11. Узагальнює критичні зауваження і пропозиції, висловлені депутатами, доводить їх зміст до причетних осіб.
12. Забезпечує зв'язок депутатів з виконавчими органами міської ради.
13. Здійснює реєстрацію рішень сесій, розпоряджень міського голови.
14. Здійснює загальний контроль за виконанням рішень сесій, розпоряджень міського голови, розпорядчих документів органів державної влади від несених до компетенції оргвідділу.
15. Проводить роботу по підготовці проведення зборів громадян за місцем проживання, організовує роботу по підготовці громадських слухань.
16. Узагальнює критичні зауваження та пропозиції, висловленні жителями міста під час зустрічей міського голови, його заступників з громадянами за місцем проживання, в трудових колективах, на нарадах з представниками органів територіальної самоорганізації населення, здійснює контроль за виконанням заходів по їх реалізації.
17. Здійснює зв’язок із засобами масової інформації шляхом підготовки до публікації, оголошення по радіо необхідних заяв, повідомлень, поздоровлень та інших інформаційних матеріалів.
18. Бере участь у налагодженні нових та зміцненні існуючих партнерських зв’язків з українськими містами, закордонними партнерами.